อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

After Service/Contact

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose

REALFLEX® Flexible Sprinkler hose (UL/FM) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ ของโครงการเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และโครงสร้างการวิจัยทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ต่างๆ สำหรับระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน NFPA13/13D/13R และ EN12845 และ ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต ทดสอบตามมาตรฐาน UL2443 & FM1637 

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) เกิดจาการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ในการผลิตวัสดุก่อสร้างหลายชนิด และประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นระบบท่อที่สมบูรณ์ บริษัทฯได้ก่อตั้งมากว่า 2 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2549 นับตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งมา ได้สะสมความชำนาญและนำเทคโนโลยีมาใช้รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นอีก ทำให้ได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานอย่างกว้างขวาง จากโครงการชั้นนำมากกว่า 10,000 โครงการในประเทศไทย ทั้งงานราชการและเอกชน จนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ในอุตสาหกรรมระบบท่อลำดับต้นๆในประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และไม่เพียงเท่านี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการด้านต่างๆเกี่ยวกับท่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด

      SERVICE บริการให้คำปรึกษาก่อน – หลังการขายและอบรมการติดตั้งตามมาตรฐาน FM/ UL/ NFPA ฟรี!

Contact Details

บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ซอยอนุมานราชธน
ถนนสรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล :

jirat@amc-th.com
suphot@amc-th.com

ติดต่อเรา :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SERVICE บริการให้คำปรึกษาก่อน – หลังการขาย
และอบรมการติดตั้งตามมาตรฐาน FM/ UL/ NFPA ฟรี!

Contact Details

บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ซอยอนุมานราชธน
ถนนสรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล :

jirat@sylergroup.com
suphot@sylergroup.com

บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ซอยอนุมานราชธน
ถนนสรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล :

jirat@sylergroup.com
suphot@sylergroup.com

ติดต่อเรา :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม