อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Article

ไม่ได้อ่านอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกซื้อ Flexible Sprinkler Hose ระบบดับเพลิงในอาคาร

บทความเหล่านี้เป็นข้อมูลจาก หน้าระบบดับเพลิงในอาคารงานที่เกิด รวมรวมปัญหาและเทคนิคการติดตั้งและแก้ไขปัญหาจากความรู้ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ Flexible Sprinkler Hose ระบบดับเพลิงในอาคาร สปริงเกอร์ออโตเมติกได้ถูกต้อง

ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี

ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี

Home ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี รหัส 7 สี ที่แตกต่าง…ของกระเปาะแก้วในหัวสปริงเกอร์ ปกติโดยทั่วไปเรามักจะพบเห็น และคิดเพียงว่าหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือหัวสปริงเกอร์มีเพียงกระเปาะแก้วสีแดงเท่านั้น หรือบางท่านอาจรู้ว่ามีหลายรหัสสีแต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติที่แตกต่างในการใช้งาน รหัสสีของกระเปาะแก้วในหัวสปริงเกอร์ มีความหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่นภายในอาคาร ที่มีอุณหภูมิเพดานสูงไม่เกิน 38 องศาฯ  ควรเลือกใช้สีแดง แต่หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ มีโอกาสที่อุณหภูมิสะสมที่เพดานจะสูงเกิน 38 องศาฯ  ได้จึงควรเลือกสีของกระเปาะแก้วที่จะแตกได้ช้าขึ้น นั่นหมายถึงต้องมีอุณหภูมิทำงานที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย   Realflex จึงอยากให้ใช้งานรหัสสีให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่ออาคาร และทรัพย์สินของท่าน …

อ่านต่อ >>
ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร?

ระบบดับเพลิง คืออะไร?

Home ระบบดับเพลิง คืออะไร? ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร? ระบบดับเพลิง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งบ้าน โรงแรม โรงงาน อาคารสำหนักงาน ตึกสูง …

อ่านต่อ >>

ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง

Article REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA13 เนื่องจากในปัจจุบันระบบงานดับเพลิงส่วนมาก จะเดินท่อดับเพลิงก่อนการติดตั้งงานฝ้า โดยที่พบบ่อยครั้งนั้นงานโครงฝ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับหัวสปริงเกอร์ …

อ่านต่อ >>