อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

  • Home
  • Article
  • ระบบดับเพลิง คืออะไร?

ระบบดับเพลิง คืออะไร?

ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร?

ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร?

ระบบดับเพลิง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งบ้าน โรงแรม โรงงาน อาคารสำหนักงาน ตึกสูง เพื่อใช้เป็นสิ่งป้องกันเหตุจนถึงระงับเหตุการณ์จากอัคคีภัย เนื่องจากการเกิดอัคคีภัยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่อาจที่จะเกิดขึ้นภายในสถานที่เหล่านี้ได้ทุกเมื่อและไม่ได้ตั้งตัว ดังนั้น การที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงเอาไว้ภายในอาคารสถานที่จึงสามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้

ระบบดับเพลิงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. ระบบดับเพลิงในส่วนของการแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นต้น
2. ระบบดับเพลิงในส่วนของการระงับเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
(Automatic Sprinkler System) สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)

เป็นระบบดับเพลิงที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีการติดตั้งใช้กันแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมเหตุอัคคีภัยได้ดี สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟก็น้อยลงและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ระบบนี้จะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ ซึ่งหมายถึงชีวิตผู้ใช้อาคารจะมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากขึ้นตามไปด้วย

ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร?

นวัตกรรมระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และขาดไม่ได้คือท่อดับเพลิง การเลือกใช้ท่อดับเพลิงในระบบดับเพลิงที่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่ใช้ท่อเหล็กชนิดใดก็ได้ แต่ควรคำนึงถึงประเภท มาตรฐานการใช้งานด้วย เพราะท่อดับเพลิงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ช่วยในการลำเลียงสสารที่ต้องมีปริมาตรเหมาะสม เช่น น้ำ ก๊าซ หรือสารดับเพลิงอื่น ๆเท่านั้น ท่อเหล่านี้ยังต้องแข็งแรง

ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิ และความดันสูงด้วย REALFLEX Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

เป็นข้อต่อหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิง หรือสายอ่อนสแตนเลสระบบดับเพลิง ที่เหมาะสมกับการใช้งานในการติดตั้งควบคู่ท่อดับเพลิง ที่สะดวกและประหยัดกว่า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ REALFLEX Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นอิสระโยกย้าย เปลี่ยนแปลงกำหนดระดับขึ้น-ลง ขยับซ้าย-ขวา ช่วยให้กำหนดระดับตำแหน่งลงหัว Sprinkler (Relocate) ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังติดตั้งง่ายไม่ต้องอาศัยแรงงานพิเศษ ประหยัดงบลดแรงงาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตามมาตรฐานระบบดับเพลิง NFPA และCertified by UL/ FM จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่า ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว แม้ในระยะพื้นที่ฝ้าแคบ

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) เรียลเฟล็กซ์ ข้อต่อเฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ โฮส สำหรับระบบสปริงเกอร์ออโตเมติก/ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ คืออะไร 

ติดต่อเรา:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400/400E/400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)