อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Article

ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี

ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี

Home ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี รหัส 7 สี ที่แตกต่าง…ของกระเปาะแก้วในหัวสปริงเกอร์ ปกติโดยทั่วไปเรามักจะพบเห็น และคิดเพียงว่าหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือหัวสปริงเกอร์มีเพียงกระเปาะแก้วสีแดงเท่านั้น หรือบางท่านอาจรู้ว่ามีหลายรหัสสีแต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติที่แตกต่างในการใช้งาน รหัสสีของกระเปาะแก้วในหัวสปริงเกอร์ มีความหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่นภายในอาคาร ที่มีอุณหภูมิเพดานสูงไม่เกิน 38 องศาฯ  ควรเลือกใช้สีแดง แต่หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ มีโอกาสที่อุณหภูมิสะสมที่เพดานจะสูงเกิน 38 องศาฯ  ได้จึงควรเลือกสีของกระเปาะแก้วที่จะแตกได้ช้าขึ้น นั่นหมายถึงต้องมีอุณหภูมิทำงานที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย   Realflex จึงอยากให้ใช้งานรหัสสีให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่ออาคาร และทรัพย์สินของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สีส้ม จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 57 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส  2.สีแดง จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 68 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส  3.สีเหลือง จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 79 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส  4.สีเขียว จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 93 หรือ100 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส  5.สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 141 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 107 องศาเซลเซียส  6.สีม่วง จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 182 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 149 องศาเซลเซียส  7.สีดำ จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 260 องศาเซลเซียส  และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 240 องศาเซลเซียส  REALFLEX ข้อต่อ Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ผ่านการทดสอบ Max.Temp , Seal Intregrity Test ที่ 135 องศาฯ ใช้กับหัวสปริงเกอร์  1-5 ได้ตาม มาตรฐาน ASTM, ปรับเปลี่ยนกำหนดระดับหัวสปริงเกอร์ขึ้น-ลง (Relocate) ให้สอดคล้องกับระดับฝ้า  หมดปัญหางานทับซ้อน ติดตั้งง่ายไม่ต้องอาศัยแรงงานพิเศษ ประหยัดงบลดแรงงาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตามมาตรฐานระบบดับเพลิง NFPA และCertified by UL/ FM  คลิก ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ คืออะไร? >> > บทความล่าสุด ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี Download ใบราคา ติดต่อเรา:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Contact บทความก่อนหน้า หน้าหลักบทความ บทความถัดไป บทความอื่นที่น่าสนใจ ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี ระบบดับเพลิง คืออะไร? ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง ติดต่อเรา:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Contact REALFLEX® …

ความแตกต่างของหัว Sprinkle แต่ละสี Read More »

ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร?

ระบบดับเพลิง คืออะไร?

Home ระบบดับเพลิง คืออะไร? ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) คืออะไร? ระบบดับเพลิง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งบ้าน โรงแรม โรงงาน อาคารสำหนักงาน ตึกสูง เพื่อใช้เป็นสิ่งป้องกันเหตุจนถึงระงับเหตุการณ์จากอัคคีภัย เนื่องจากการเกิดอัคคีภัยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่อาจที่จะเกิดขึ้นภายในสถานที่เหล่านี้ได้ทุกเมื่อและไม่ได้ตั้งตัว ดังนั้น การที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงเอาไว้ภายในอาคารสถานที่จึงสามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้ ระบบดับเพลิงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. ระบบดับเพลิงในส่วนของการแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นต้น2. ระบบดับเพลิงในส่วนของการระงับเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เป็นระบบดับเพลิงที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีการติดตั้งใช้กันแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมเหตุอัคคีภัยได้ดี สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟก็น้อยลงและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ระบบนี้จะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ ซึ่งหมายถึงชีวิตผู้ใช้อาคารจะมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากขึ้นตามไปด้วย นวัตกรรมระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และขาดไม่ได้คือท่อดับเพลิง การเลือกใช้ท่อดับเพลิงในระบบดับเพลิงที่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่ใช้ท่อเหล็กชนิดใดก็ได้ แต่ควรคำนึงถึงประเภท …

ระบบดับเพลิง คืออะไร? Read More »

ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง

Article REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA13 เนื่องจากในปัจจุบันระบบงานดับเพลิงส่วนมาก จะเดินท่อดับเพลิงก่อนการติดตั้งงานฝ้า โดยที่พบบ่อยครั้งนั้นงานโครงฝ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับหัวสปริงเกอร์ ทำให้งานฝ้าไม่สามารถปิดจบงานได้ ต้องรอในส่วนของงานดับเพลิง ปรับแก้ระดับหรือตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ใหม่ก่อน จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นต้นทุนที่บานปลาย จาก การแก้งาน จากจำนวนวันทำงานที่สูญเสียไป ส่งงานไม่ทันตามสัญญาจ้าง ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนแฝง โดยอาจทำให้งานนั้นๆ เข้าสู่สภาวะ “ขาดทุน” ได้เลย งานเดินท่อดับเพลิงแบบดั้งเดิมดั้งเดิม งานโครงฝ้าที่ติดตั้งทีหลัง อยู่ต่ำกว่าระดับหัวสปริงเกอร์ และต้องแก้งาน โดย REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ โฮส (UL/FM Flexible Sprinkler Hose) ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ การปรับระดับหรือตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งสามารถโยกย้ายตำแหน่งใหม่ ในภายหลังได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถโยกย้าย (Relocate) ระดับหรือตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ได้ตามต้องการ ด้วยคุณสมบัติของ ข้อต่อสายอ่อน เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ ที่มีด้วยกันให้เลือก …

ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง Read More »