อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Flexible Hose

Flexible Sprinkler Hose หรือที่ช่างทั่วไปมักเรียกกันว่า Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง

Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง คือท่ออ่อนแสตนเลส มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากท่อเหล็กดับเพลิงทั่วไป ที่ใช้ติดตั้งร่วมกับหัวสปริงเกอร์ คือสามารถดัดโค้งงอเป็นทรงได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่ายเพียงต่ออุปรณ์ยึดท่อที่โครงฝ้าเพดาน ไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมท่อ จึงประหยัดและรวดเร็ว

Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง เป็นระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เหมาะสำหรับใช้ทดแทนท่อสปริงเกอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนงานเชื่อม และแก้ปัญหาที่ท่อเหล็กดับเพลิงแบบดั้งเดิมทำไม่ได้


ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิงสปริงเกอร์นั้น จากเดิมการติดตั้งท่อระบบดับเพลิงสปริงเกอร์จะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีฝีมือชำนาญงานในการเชื่อม ที่ปัจจุบันค่อนข้างหากยากบวกกับค่าแรงต่อวัน ต่อจุดในการเชื่อมค่อนข้างสูง จึงทำให้การติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงมากขึ้นนอกเหนือจากต้นทุนของค่าวัสดุในการติดตั้งระบบดับเพลิง


Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อลดปัญหาในส่วนนี้ อีกทั้ง Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงยังสามารถแก้ไขปัญหาของการกำหนดจุดลงหัวสปริงเกอร์ (Sprinkler) ได้อย่างง่ายดายแม้จะมีพื้นที่ติดตั้งที่แคบ และจำกัด นี้คือคุณสมบัติเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงที่ท่อเหล็กดับเพลิงแบบดั้งเดิมทำไม่ได้

Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

คุณสมบัติเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง

จุดเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง แบรนด์ REALFLEX Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

1. ประหยัดงบ ลดแรงงาน ไม่ต้องอาศัยแรงงานช่างฝีมือ
2. ไม่ต้อง เชื่อม ปลอดภัย ไร้ประกายไฟ
3. สะดวกในการโยกย้าย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ (Relocate) ได้ทั้งด้านซ้ายขวา ขึ้นลง ให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ติดตั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นงานเชื่อมท่อเหล็ก จะต้องวางแผนให้แม่นยำกับตำแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกอร์ให้ดี เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วการปรับตำแหน่งจะต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เท่านั้น
4. ยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ แม้ในพื้นที่ฝ้าแคบ
5. เป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในระดับสากล ตามมาตรฐานระบบดับเพลิง NFPA ตาม Certified by UL/ FM
6. อิสระในการออกแบบ กำหนดจุดต่อสปริงเกอร์ ได้หลากหลายรูปแบบ
7. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล NFPA13/ 13D/ 13R และEN12845, และผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL2243 และFM1637

Flexible Sprinkler Hose หรือที่ช่างทั่วไปมักเรียกกันว่า Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง

Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง คือท่ออ่อนแสตนเลส มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากท่อเหล็กดับเพลิงทั่วไป ที่ใช้ติดตั้งร่วมกับหัวสปริงเกอร์ คือสามารถดัดโค้งงอเป็นทรงได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่ายเพียงต่ออุปรณ์ยึดท่อที่โครงฝ้าเพดาน ไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมท่อ จึงประหยัดและรวดเร็ว

Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง เป็นระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เหมาะสำหรับใช้ทดแทนท่อสปริงเกอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนงานเชื่อม และแก้ปัญหาที่ท่อเหล็กดับเพลิงแบบดั้งเดิมทำไม่ได้


ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิงสปริงเกอร์นั้น จากเดิมการติดตั้งท่อระบบดับเพลิงสปริงเกอร์จะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีฝีมือชำนาญงานในการเชื่อม ที่ปัจจุบันค่อนข้างหากยากบวกกับค่าแรงต่อวัน ต่อจุดในการเชื่อมค่อนข้างสูง จึงทำให้การติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงมากขึ้นนอกเหนือจากต้นทุนของค่าวัสดุในการติดตั้งระบบดับเพลิง


Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อลดปัญหาในส่วนนี้ อีกทั้ง Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงยังสามารถแก้ไขปัญหาของการกำหนดจุดลงหัวสปริงเกอร์ (Sprinkler) ได้อย่างง่ายดายแม้จะมีพื้นที่ติดตั้งที่แคบ และจำกัด นี้คือคุณสมบัติเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิงที่ท่อเหล็กดับเพลิงแบบดั้งเดิมทำไม่ได้

Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

คุณสมบัติเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง

จุดเด่นของ Flexible Hose สำหรับระบบดับเพลิง แบรนด์ REALFLEX Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

1. ประหยัดงบ ลดแรงงาน ไม่ต้องอาศัยแรงงานช่างฝีมือ
2. ไม่ต้อง เชื่อม ปลอดภัย ไร้ประกายไฟ
3. สะดวกในการโยกย้าย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ (Relocate) ได้ทั้งด้านซ้ายขวา ขึ้นลง ให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ติดตั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นงานเชื่อมท่อเหล็ก จะต้องวางแผนให้แม่นยำกับตำแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกอร์ให้ดี เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วการปรับตำแหน่งจะต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เท่านั้น
4. ยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ แม้ในพื้นที่ฝ้าแคบ
5. เป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในระดับสากล ตามมาตรฐานระบบดับเพลิง NFPA ตาม Certified by UL/ FM
6. อิสระในการออกแบบ กำหนดจุดต่อสปริงเกอร์ ได้หลากหลายรูปแบบ
7. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล NFPA13/ 13D/ 13R และEN12845, และผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL2243 และFM1637