อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Installation

Flexible Hose ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX®
Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ทางเลือกใหม่ของระบบดับเพลิง

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) เป็นระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนงานเชื่อมในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงแบบเดิมด้วยท่อเหล็กแข็ง ซึ่งจากเดิมการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีฝีมือในการเชื่อมต่อท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง ทำให้การติดตั้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจ้างช่างเชื่อมเข้ามาติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง อีกทั้งยังมั่นใจได้แค่ไหน สำหรับผลงานการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง เพราะการเชื่อมที่ดีต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือนั้นหมายความว่าค่าแรงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ก็ต้องสูงด้วยเช่นกัน

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเชื่อมมาติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง เนื่องจากการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงนี้จะไม่มีการเชื่อมท่อเกิดขึ้น เพียงแค่หมุนนิปเปิ้ล (Nipple) ฝั่งหนึ่งเข้ากับท่อส่งน้ำเมนหลัก แล้วท่ออีกฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับหัวสปริงเกอร์ โดยมี Bracket ยึดกับฝ้าด้วยนอตเท่านั้น จึงง่ายต่อการติดตั้งไม่กระทบกับงานระบบฝ้าเพดาน

ด้วยวิธีประกอบ และติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ขันเชื่อมข้อต่อ อินเล็ท นิปเปิ้ล (Inlet Nipple)

2. ติดตั้งชุดขายึดโครงฝ้า
ใช้ประแจขันท่อขันน็อตขาเข้า (เกลียว NPT หรือ เกลียว BS) เข้ากับช่องต่อทางออกของท่อจ่ายน้ำ (โปรดตรวจสอบชนิดของเกลียว) ใช้วัสดุยาแนวท่อ (เทปเทฟลอนหรือกาวติดท่อ ฯลฯ) เพื่อปิดผนึกและใช้แรงบิดในการขันให้แน่นประมาณ 50 N.m / 35 ft-lbs. (หรือขันให้ตึงมือ) จากนั้นขันนอตสลิปหกเหลี่ยมให้แน่นด้วย 15 N.m / 10 ft-ibs (หรือขันให้ตึงมือ) เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการปิดผนึกแน่น ติดตั้งชุดขายึดโครงฝ้า โดยยึดด้านข้างเข้ากับโครงหลักของโครงฝ้าตัว T-bar และ สอดเหล็กเหลี่ยมข้ามผ่านตัวยึดด้านข้าง และตัวยึดตัวกลาง โดยให้ตัวยึดตรงกลางอยู่ตรงกลาง ขันสลักเกลียวยึดทั้งหมดที่โครงด้านข้างให้แน่นด้วยแรงขันที่แรงบิด 4 N.m / 3 ft-lbs (หรือขันตึงมือให้แน่นที่สุด)

3. การดัดโค้ง และการกำหนดตำแหน่ง (หัวสปริงเกอร์)

4. ขันเชื่อมต่อหัวดิสชาร์จ นิปเปิ้ล
ดัดโค้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler hose ตามต้องการ (ตาม UL/FM) และใส่ข้อต่อ ดิสชาร์จ นิปเปิ้ล เข้ากับโครงยึดตัวกลาง ขันน็อตบนตัวยึดตรงกลางให้แน่นด้วย 4 N.m / 3 ft-lbs หลังจากพบตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์ ขันเกลียวตรงหัวหกเหลี่ยมให้แน่นด้วยแรงขันที่ 15 N.m / 10 ft-lbs และติดตั้งหัวสปริงเกอร์เข้ากับหัวดิสชาร์จ นิปเปิ้ล โดยทำตามคำแนะนำในการติดตั้งของผู้ผลิตหัวสปริงเกอร์ และสุดท้ายทดสอบการรั่วตามแนวทางของมาตรฐาน NFPA

* ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังเฉพาะ ของขั้นตอนการติดตั้ง โปรดดูเอกสาร “RF-Pub-100eng Installation Instructions” ที่แนบมาในกล่องพร้อมกับผลิตภัณฑ์

5. ข้อดีของระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ที่แตกต่างจากท่อสปริงเกอร์ดับเพลิงและท่อเหล็กแข็งแบบเชื่อมทั่วไป

10X Faster ติดตั้งได้เร็วกว่า 10 เท่า

ทดสอบการรั่ว 100%

การันตีทดสอบแรงดันระเบิดตาม
มาตรวัดแรงดันที่ 7.0 Mpa
(70 bars / 875 psi)

ข้อกำหนด UL ทดสอบ Fatigue/ Bending Proved แบบจำกัดรอบ (แบบ Limited)
ที่ 100 รอบ/ ข้อกำหนด FM ทดสอบ Fatigue Test/ Bending Proved 50,000 รอบ
(รุ่น RF-200 & 200E ทดสอบที่ 50,000 รอบ)

ระบบ Sprinkler ดับเพลิง

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ช่วยให้งานระบบ Sprinkler ดับเพลิง ง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นตามมาตรฐานของ UL FM และ NFPA ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ได้ทั้งด้านซ้ายขวา ขึ้นลง ให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ติดตั้ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งระบบ Sprinkler ดับเพลิงภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นงานเชื่อมท่อเหล็กแข็งในระบบ Sprinkler ดับเพลิง จะต้องวางแผนให้แม่นยำกับตำแหน่งที่ติดตั้งระบบ Sprinkler ดับเพลิง ให้ดี เพราะหากติดตั้งไปแล้วการปรับตำแหน่ง จำเป็นจะต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เท่านั้น เช่นในบางกรณีที่มีการติดตั้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง ไปแล้ว ฝ้าเพดานเกิดการยุบตัวทำให้สปริงเกอร์หลุดเข้าไปในฝ้า ถ้าเป็นกรณีที่เชื่อมท่อจะต้องรื้อเชื่อมใหม่เท่านั้น แต่หากเลือกใช้ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) แล้วช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของท่อสปริงเกอร์ได้เลยทันทีไม่ต้องรื้อทำใหม่

วิธีการดัดโค้งงอ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ UL / FM

Use outer edge to check Bending Radius according to UL (100 mm/3.9”) (Model RF-100 unbraided hoses)

Use outer edge to check Bending Radius according to FM (250 mm/9.8”) (Model RF-200 braided hoses)

ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ถูกคำนวณออกมาเป็น 4 รูปแบบที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของ UL/FM แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความยาวของ HOSE ทั้งการรับแรงดันภายในท่อส่งน้ำ รวมถึงมุมที่พอดีกับการส่งน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับหัวสปริงเกอร์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เหมาะกับการติดตั้งในอาคารที่มีฝ้า เนื่องจากต้องติดตั้ง Bracket ไว้กับโครงฝ้าเพื่อยึดตัวท่อเอาไว้ และยังเหมาะกับการติดตั้งในงาน Renovate ที่ห้ามมีประกายไฟจากการเชื่อม หรืองานติดตั้งใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งภายหลัง รวมถึงงานติดตั้งที่มีความยุ่งยากหรือมีพื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัดในการติดตั้งหัวสปริงเกอร์ อย่างไรก็ตาม REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ยังมีการติดตั้งได้อีกหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหน้างานและการใช้ Hose และ Bracket แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

Installation Clearance Specification

ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler hose (UL/FM)  ติดตั้งและเดินระบบท่อสปริงเกอร์ได้ง่ายแม้ในพื้นที่ฝ้าจำกัด โดยใช้พื้นที่ต่ำสุดเพียง 105 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของของฝ้าเพดาน)

ต้องการรับข้อมูลฉบับเต็ม
(โปรดกรอกรายละเอียด)

Installation Form

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400 / 400E / 400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ติดต่อเรา:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Flexible Hose ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX®
Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ทางเลือกใหม่ของระบบดับเพลิง

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) เป็นระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนงานเชื่อมในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงแบบเดิมด้วยท่อเหล็กแข็ง ซึ่งจากเดิมการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีฝีมือในการเชื่อมต่อท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง ทำให้การติดตั้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจ้างช่างเชื่อมเข้ามาติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง อีกทั้งยังมั่นใจได้แค่ไหน สำหรับผลงานการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง เพราะการเชื่อมที่ดีต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือนั้นหมายความว่าค่าแรงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ก็ต้องสูงด้วยเช่นกัน

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเชื่อมมาติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง เนื่องจากการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงนี้จะไม่มีการเชื่อมท่อเกิดขึ้น เพียงแค่หมุนนิปเปิ้ล (Nipple) ฝั่งหนึ่งเข้ากับท่อส่งน้ำเมนหลัก แล้วท่ออีกฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับหัวสปริงเกอร์ โดยมี Bracket ยึดกับฝ้าด้วยนอตเท่านั้น จึงง่ายต่อการติดตั้งไม่กระทบกับงานระบบฝ้าเพดาน

ด้วยวิธีประกอบ และติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ขันเชื่อมข้อต่อ อินเล็ท นิปเปิ้ล (Inlet Nipple)

2. ติดตั้งชุดขายึดโครงฝ้า
ใช้ประแจขันท่อขันน็อตขาเข้า (เกลียว NPT หรือ เกลียว BS) เข้ากับช่องต่อทางออกของท่อจ่ายน้ำ (โปรดตรวจสอบชนิดของเกลียว) ใช้วัสดุยาแนวท่อ (เทปเทฟลอนหรือกาวติดท่อ ฯลฯ) เพื่อปิดผนึกและใช้แรงบิดในการขันให้แน่นประมาณ 50 N.m / 35 ft-lbs. (หรือขันให้ตึงมือ) จากนั้นขันนอตสลิปหกเหลี่ยมให้แน่นด้วย 15 N.m / 10 ft-ibs (หรือขันให้ตึงมือ) เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการปิดผนึกแน่น ติดตั้งชุดขายึดโครงฝ้า โดยยึดด้านข้างเข้ากับโครงหลักของโครงฝ้าตัว T-bar และ สอดเหล็กเหลี่ยมข้ามผ่านตัวยึดด้านข้าง และตัวยึดตัวกลาง โดยให้ตัวยึดตรงกลางอยู่ตรงกลาง ขันสลักเกลียวยึดทั้งหมดที่โครงด้านข้างให้แน่นด้วยแรงขันที่แรงบิด 4 N.m / 3 ft-lbs (หรือขันตึงมือให้แน่นที่สุด)

3. การดัดโค้ง และการกำหนดตำแหน่ง (หัวสปริงเกอร์)

4. ขันเชื่อมต่อหัวดิสชาร์จ นิปเปิ้ล
ดัดโค้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler hose ตามต้องการ (ตาม UL/FM) และใส่ข้อต่อ
ดิสชาร์จ นิปเปิ้ล เข้ากับโครงยึดตัวกลาง ขันน็อตบนตัวยึดตรงกลางให้แน่นด้วย 4 N.m / 3 ft-lbs หลังจากพบตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์ ขันเกลียวตรงหัวหกเหลี่ยมให้แน่นด้วยแรงขันที่ 15 N.m / 10 ft-lbs และติดตั้งหัวสปริงเกอร์เข้ากับหัวดิสชาร์จ นิปเปิ้ล โดยทำตามคำแนะนำในการติดตั้งของผู้ผลิตหัวสปริงเกอร์ และสุดท้ายทดสอบการรั่วตามแนวทางของมาตรฐาน NFPA

* ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังเฉพาะ ของขั้นตอนการติดตั้ง โปรดดูเอกสาร “RF-Pub-100eng Installation Instructions” ที่แนบมาในกล่องพร้อมกับผลิตภัณฑ์

5. ข้อดีของระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ที่แตกต่างจากท่อสปริงเกอร์ดับเพลิงและท่อเหล็กแข็งแบบเชื่อมทั่วไป

10X Faster ติดตั้งได้เร็วกว่า 10 เท่า

ทดสอบการรั่ว 100%

ทดสอบการรั่ว 100%

การันตีทดสอบแรงดันระเบิดตาม
มาตรวัดแรงดันที่ 7.0 Mpa
(70 bars / 875 psi)

รองรับแผ่นดินไหว

ข้อกำหนด UL ทดสอบ Fatigue/ Bending Proved แบบจำกัดรอบ (แบบ Limited)
ที่ 100 รอบ/ ข้อกำหนด FM ทดสอบ Fatigue Test/ Bending Proved 50,000 รอบ
(รุ่น RF-200 & 200E ทดสอบที่ 50,000 รอบ)

ระบบ Sprinkler ดับเพลิง

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ช่วยให้งานระบบ Sprinkler ดับเพลิง ง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นตามมาตรฐานของ UL FM และ NFPA ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ได้ทั้งด้านซ้ายขวา ขึ้นลง ให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ติดตั้ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งระบบ Sprinkler ดับเพลิงภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นงานเชื่อมท่อเหล็กแข็งในระบบ Sprinkler ดับเพลิง จะต้องวางแผนให้แม่นยำกับตำแหน่งที่ติดตั้งระบบ Sprinkler ดับเพลิง ให้ดี เพราะหากติดตั้งไปแล้วการปรับตำแหน่ง จำเป็นจะต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เท่านั้น เช่นในบางกรณีที่มีการติดตั้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง ไปแล้ว ฝ้าเพดานเกิดการยุบตัวทำให้สปริงเกอร์หลุดเข้าไปในฝ้า ถ้าเป็นกรณีที่เชื่อมท่อจะต้องรื้อเชื่อมใหม่เท่านั้น แต่หากเลือกใช้ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) แล้วช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของท่อสปริงเกอร์ได้เลยทันทีไม่ต้องรื้อทำใหม่

วิธีการดัดโค้งงอ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ UL / FM

Use outer edge to check Bending Radius according to UL (100 mm/3.9”) (Model RF-100 unbraided hoses)

Use outer edge to check Bending Radius according to FM (250 mm/9.8”) (Model RF-200 braided hoses)

ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ถูกคำนวณออกมาเป็น 4 รูปแบบที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของ UL/FM แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความยาวของ HOSE ทั้งการรับแรงดันภายในท่อส่งน้ำ รวมถึงมุมที่พอดีกับการส่งน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับหัวสปริงเกอร์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เหมาะกับการติดตั้งในอาคารที่มีฝ้า เนื่องจากต้องติดตั้ง Bracket ไว้กับโครงฝ้าเพื่อยึดตัวท่อเอาไว้ และยังเหมาะกับการติดตั้งในงาน Renovate ที่ห้ามมีประกายไฟจากการเชื่อม หรืองานติดตั้งใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งภายหลัง รวมถึงงานติดตั้งที่มีความยุ่งยากหรือมีพื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัดในการติดตั้งหัวสปริงเกอร์ อย่างไรก็ตาม REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ยังมีการติดตั้งได้อีกหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหน้างานและการใช้ Hose และ Bracket แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

Installation Clearance Specification

ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler hose (UL/FM)  ติดตั้งและเดินระบบท่อสปริงเกอร์ได้ง่ายแม้ในพื้นที่ฝ้าจำกัด โดยใช้พื้นที่ต่ำสุดเพียง 105 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของของฝ้าเพดาน)

ต้องการรับข้อมูลฉบับเต็ม (โปรดกรอกรายละเอียด)

Installation Form