อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Product

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Inlet Nipple 1” x 3/4”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Inlet Nipple 1” x 1”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Inlet Nipple 1” x 1”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว BS)

Inlet Nipple 1” x 1 1/4”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 1/2”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 3/4”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 1”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Long Reducer 1” x 1/2”
L = 10”
ข้อลดแบบยาว (เกลียว NPT)

Sidewall Reducer 1” x 1/2”
ข้อลดสำหรับกำแพงข้าง
(เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 1/2”
L = 85 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 3/4”
L = 85 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 1/2”
L = 115 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 3/4”
L = 115 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Fast Center Bracket
ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET 60 mm
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

Fast Center Bracket Side Wall
ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็คเก็ท ไซด์วอล

SIDE BRACKET 102 mm
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET C-Clamp
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET B-Shape
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET Furring Channel
W/Hex & Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SQUARE BAR
สแควร์ บาร์

ข้อต่อท่อดับเพลิง

การเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้าเป็นวิธีการที่นิยมก็จริง แต่วิธีนี้ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอัคคีภัยก็เป็นได้ โดยบางพื้นที่หรือหน่วยงานบางแห่งไม่อนุญาตทำให้เกิดประกายไฟ อย่างโรงงานหรือพื้นที่ที่มีกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตสินค้าจำพวกสารเคมีและวัตถุไวไฟ เป็นต้น การเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง โดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้านี้ จึงไม่สามารถปฏิบัติได้กับพื้นที่ที่ไม่อนุญาตหรือพื้นที่ที่มีข้อห้ามเหล่านี้ อีกทั้งการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง ยังมีราคาค่อนข้างสูง เพราะต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือแรงงานที่หายาก ทั้งนี้หากเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงไม่ดีแล้วก็อาจก่อให้เกิดเป็นสนิมได้ง่าย และไม่นานก็จะเกิดการรั่วซึม สร้างความเสียหายให้กับอาคารและทรัพย์สินในที่สุด

รูปลักษณะรอยเชื่อมที่มีปัญหา

Welding Defect ในรูปแบบต่างๆ ที่ตรวจสอบด้วย Visual Test ยากพอสมควร

รูปแบบการใช้ Mechanical Tee ทดแทนการเชื่อมด้วยข้อต่อสามทาง

การเชื่อมท่อเหล็กแข็งแบบดั่งเดิม
ที่ต้องอาศัยช่างฝีมือแรงงานและเกิดประกายไฟ

การติดตั้งด้วย Grooved Coupling
Mechanical Tee ติดตั้งง่ายไร้ประกายไฟ

ทางเลือกที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการเชื่อมท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงในปัจจุบัน สำหรับการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เหมือนกับการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า นั่นคือการนำเอาอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของงานติดตั้งระบบดับเพลิงในปัจจุบัน นั่นคือการนำเอาข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) มาใช้ติดตั้ง ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานท่อเหล็กอื่นๆ ได้อีกด้วย

สินค้ารุ่นอื่นๆ

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400 / 400E / 400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ติดต่อเรา :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Product

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Inlet Nipple 1” x 3/4”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Inlet Nipple 1” x 1”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Inlet Nipple 1” x 1”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว BS)

Inlet Nipple 1” x 1 1/4”
ข้อต่ออินเลท นิปเปิ้ล (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 1/2”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 3/4”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Straight Reducer 1” x 1”
ข้อลดตรง (เกลียว NPT)

Long Reducer 1” x 1/2”
L = 10”
ข้อลดแบบยาว (เกลียว NPT)

Sidewall Reducer 1” x 1/2”
ข้อลดสำหรับกำแพงข้าง
(เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 1/2”
L = 85 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 3/4”
L = 85 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 1/2”
L = 115 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Cast Elbow Short 1” x 3/4”
L = 115 mm
ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT)

Fast Center Bracket
ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็คเก็ท

Fast Center Bracket Side Wall
ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็คเก็ท ไซด์วอล

SIDE BRACKET 60 mm
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET 102 mm
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET C-Clamp
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET B-Shape
W/Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SIDE BRACKET Furring Channel
W/Hex & Wing Screws
ไซด์ แบร็คเก็ท

SQUARE BAR
สแควร์ บาร์

ข้อต่อท่อดับเพลิง

การเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้าเป็นวิธีการที่นิยมก็จริง แต่วิธีนี้ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอัคคีภัยก็เป็นได้ โดยบางพื้นที่หรือหน่วยงานบางแห่งไม่อนุญาตทำให้เกิดประกายไฟ อย่างโรงงานหรือพื้นที่ที่มีกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตสินค้าจำพวกสารเคมีและวัตถุไวไฟ เป็นต้น การเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง โดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้านี้ จึงไม่สามารถปฏิบัติได้กับพื้นที่ที่ไม่อนุญาตหรือพื้นที่ที่มีข้อห้ามเหล่านี้ อีกทั้งการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง ยังมีราคาค่อนข้างสูง เพราะต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือแรงงานที่หายาก ทั้งนี้หากเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงไม่ดีแล้วก็อาจก่อให้เกิดเป็นสนิมได้ง่าย และไม่นานก็จะเกิดการรั่วซึม สร้างความเสียหายให้กับอาคารและทรัพย์สินในที่สุด

รูปลักษณะรอยเชื่อมที่มีปัญหา

Welding Defect ในรูปแบบต่างๆ ที่ตรวจสอบด้วย Visual Test ยากพอสมควร

รูปแบบการใช้ Mechanical Tee ทดแทนการเชื่อมด้วยข้อต่อสามทาง

การเชื่อมท่อเหล็กแข็งแบบดั่งเดิม
ที่ต้องอาศัยช่างฝีมือแรงงานและเกิดประกายไฟ

การติดตั้งด้วย Grooved Coupling
Mechanical Tee ติดตั้งง่ายไร้ประกายไฟ

ทางเลือกที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการเชื่อมท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงในปัจจุบัน สำหรับการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิง โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เหมือนกับการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อดับเพลิงด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า นั่นคือการนำเอาอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของงานติดตั้งระบบดับเพลิงในปัจจุบัน นั่นคือการนำเอาข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) มาใช้ติดตั้ง ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานท่อเหล็กอื่นๆ ได้อีกด้วย