อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Product

Grooved Coupling (กรูฟ คับปลิ้ง)

การใช้ข้อต่อท่อหรือข้อต่อท่อดับเพลิงโดยที่มีการเซาะร่อง (Grooved) และรัดหรือเชื่อมต่อโดยใช้ตัวรัดท่อที่มียางอยู่ด้านใน (Coupling) อุปกรณ์กรูฟมีมากมายหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งแบบกรูฟหน้าจานหรือหน้าแปลน กรูฟข้องอ องศาต่างๆ  ข้องอลดกลม ข้องอลดเบี้ยว อีกทั้งยังมีกรูฟที่เป็นข้อต่อแบบสามทาง หรือสี่ทาง ซึ่งก็มีทั้งขนาดปกติ และลดขนาด นอกจากนี้ยังมีกรูฟแบบรัดแยก สามทางและสี่ทางอีกด้วย กล่าวคืออุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบปกติ มีเช่นไร อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบกรูฟ ก็มีแบบนั้น จึงเป็นการสะดวกและง่ายที่จะนำไปใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวรัด หรือคับปลิ้ง (Coupling) จะมีลักษณะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกันโดยใช้นอตขันให้แน่น รูปร่างเหมือนวงแหวนเมื่อนำมาประกบกัน ภายในมียางที่สามารถทนทานต่อแรงดันได้ดี ป้องกันการรั่วซึม ซึ่งมีทั้งแบบชนิดยึดแน่น (Rigid Coupling) และแบบชนิดยืดหยุ่น (Flexible Coupling)  มีมากมายหลายขนาด ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดับเพลิงหรือข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟที่ใช้ โดยส่วนใหญ่สามารถทนแรงดันได้ตั้งแต่ 300 - 700 PSI (ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นที่ใช้)

ในการการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง นอกจากจะทำให้ไม่เกิดประกายไฟ เหมือนการเชื่อมไฟฟ้าแล้ว สิ่งที่เห็นเด่นชัดไม่แพ้กันของการใช้ข้อต่อท่อแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) นั่นคือ สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็วกว่าการเชื่อมไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง สามารถถอดประกอบได้ง่าย จึงทำให้สะดวกในการซ่อมบำรุงระบบ นอกจากนี้ยังสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมียางภายในตัวรัด (Coupling)

ตัวอย่างข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ตัวอย่างการติดตั้งข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) Mechanical Tee กับ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose ในระบบดับเพลิง

สินค้ารุ่นอื่นๆ

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400 / 400E / 400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

ติดต่อเรา :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Product

Grooved Coupling (กรูฟ คับปลิ้ง)

การใช้ข้อต่อท่อหรือข้อต่อท่อดับเพลิงโดยที่มีการเซาะร่อง (Grooved) และรัดหรือเชื่อมต่อโดยใช้ตัวรัดท่อที่มียางอยู่ด้านใน (Coupling) อุปกรณ์กรูฟมีมากมายหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งแบบกรูฟหน้าจานหรือหน้าแปลน กรูฟข้องอ องศาต่างๆ  ข้องอลดกลม ข้องอลดเบี้ยว อีกทั้งยังมีกรูฟที่เป็นข้อต่อแบบสามทาง หรือสี่ทาง ซึ่งก็มีทั้งขนาดปกติ และลดขนาด นอกจากนี้ยังมีกรูฟแบบรัดแยก สามทางและสี่ทางอีกด้วย กล่าวคืออุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบปกติ มีเช่นไร อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบกรูฟ ก็มีแบบนั้น จึงเป็นการสะดวกและง่ายที่จะนำไปใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวรัด หรือคับปลิ้ง (Coupling) จะมีลักษณะเป็นเหล็กสองชิ้นประกบกันโดยใช้นอตขันให้แน่น รูปร่างเหมือนวงแหวนเมื่อนำมาประกบกัน ภายในมียางที่สามารถทนทานต่อแรงดันได้ดี ป้องกันการรั่วซึม ซึ่งมีทั้งแบบชนิดยึดแน่น (Rigid Coupling) และแบบชนิดยืดหยุ่น (Flexible Coupling)  มีมากมายหลายขนาด ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดับเพลิงหรือข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟที่ใช้ โดยส่วนใหญ่สามารถทนแรงดันได้ตั้งแต่ 300 - 700 PSI (ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นที่ใช้)

ในการการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง นอกจากจะทำให้ไม่เกิดประกายไฟ เหมือนการเชื่อมไฟฟ้าแล้ว สิ่งที่เห็นเด่นชัดไม่แพ้กันของการใช้ข้อต่อท่อแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) นั่นคือ สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็วกว่าการเชื่อมไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง สามารถถอดประกอบได้ง่าย จึงทำให้สะดวกในการซ่อมบำรุงระบบ นอกจากนี้ยังสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมียางภายในตัวรัด (Coupling)

ตัวอย่างข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ตัวอย่างการติดตั้งข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) Mechanical Tee กับ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose ในระบบดับเพลิง