อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Article

REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)
ลดปัญหางานฝ้า ทับซ้อน งานระบบดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA13

เนื่องจากในปัจจุบันระบบงานดับเพลิงส่วนมาก จะเดินท่อดับเพลิงก่อนการติดตั้งงานฝ้า โดยที่พบบ่อยครั้งนั้นงานโครงฝ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับหัวสปริงเกอร์ ทำให้งานฝ้าไม่สามารถปิดจบงานได้ ต้องรอในส่วนของงานดับเพลิง ปรับแก้ระดับหรือตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ใหม่ก่อน จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นต้นทุนที่บานปลาย จาก การแก้งาน จากจำนวนวันทำงานที่สูญเสียไป ส่งงานไม่ทันตามสัญญาจ้าง ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนแฝง โดยอาจทำให้งานนั้นๆ เข้าสู่สภาวะ “ขาดทุน” ได้เลย

งานเดินท่อดับเพลิงแบบดั้งเดิมดั้งเดิม

งานโครงฝ้าที่ติดตั้งทีหลัง
อยู่ต่ำกว่าระดับหัวสปริงเกอร์ และต้องแก้งาน

โดย REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ โฮส (UL/FM Flexible Sprinkler Hose) ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ การปรับระดับหรือตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งสามารถโยกย้ายตำแหน่งใหม่ ในภายหลังได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถโยกย้าย (Relocate) ระดับหรือตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ได้ตามต้องการ ด้วยคุณสมบัติของ ข้อต่อสายอ่อน เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ ที่มีด้วยกันให้เลือก ถึง 5 ความยาว (แบบ 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm)  รวมถือหัวดิสชาร์จ (Discharge) ชนิดต่างๆที่มีระยะให้สารมารถปรับตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ขึ้นลงได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งระนาบเดียวกันกับระดับฝ้า โดยไม่ต้องตัดต่อเชื่อมใหม่ เหมือนระบบท่อเชื่อมตายแบบเก่า ทำให้หมดปัญหางานระบบดับเพลิงทับซ้อนงานฝ้า และสำมารถกำหนดระยะวันและเวลาในทำงานการติดตั้งระบบหัวดับเพลิงที่ง่าย และ ชัดเจนมากขึ้น

REALFLEX® เรียลเฟล็กซ์ เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ โฮส (UL/FM Flexible Sprinkler Hose)
ทดแทนงานเดินท่อดับเพลิงแบบดั้งเดิม

ติดต่อเรา:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400/400E/400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)