อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Product

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)
รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200IB
Product_Table-RF200-IB

Listings :
(limited flexibility)
Connection :
1”/ DN25 x 1/2“ / DN15, NPT or BSPT
Hose Diameter :
O.D. 26.8 mm / 1 1⁄16“ Flow : 21.0 mm / 13/16”
Rated Working Pressure :
14 bars / 1.4 MPa / 203 psi (FM)

Listings
Connection
Hose Diameter
Rated Working Pressure

: (limited flexibility)
: 1”/ DN25 x 1/2“ / DN15, NPT or BSPT
: O.D. 26.8 mm / 1 1⁄16“ Flow : 21.0 mm / 13/16”
: 14 bars / 1.4 MPa / 203 psi (FM)

Product_Table-RF200-IB

สินค้ารุ่นอื่นๆ

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400 / 400E / 400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ติดต่อเรา :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม